רשימת ספרים נחוצים לציון רבנו באומן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשימת ספרים נחוצים לציון רבנו באומן

20200616_192054
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

גבאי ציון רבנו באומן בסיוע איחוד “איחוד ברסלב באומן” עושים השדלות ומאמצים מרובים לשדרג מאוד את אוצר הספרים בציון הקדוש ואנו מצרפים רשימת ספרים הנדרשים כעת, כל אשר ליבו חפץ יוכל לקחת חלק ולתרום עלות הספרים הנ”ל או להביאם בעצמו לציון. את הספרים ניתן לתרום לברכה, רפואה, זיווג, הצלחה וישועה וכו’ וכן להקדיש לטובת נשמת נפטרים ז”ל.

ספרי רבנו (ספרי ברסלב)

 1. ארץ הקודש – ארץ ישראל – 8 כרכים
 2. באש ובמים – 3 כרכים
 3. ביאור הליקוטים – 4 כרכים
 4. דיבורי אמונה – 2 סטים
 5. זמרת הארץ – 6 כרכים
 6. חק ברסלב – 2 סטים
 7. ימי מוהרנ”ת – גדול (קרן ר’ ישראל)- – 10 כרכים
 8. ימי שמואל – 6 כרכים
 9. יקרא דשבתא – 6 כרכים
 10. כתבי רבי נחמן – 5 כרכים
 11. ליקוטי הלכות – צורת הדף (קרן ר’ ישראל) – 5 סטים
 12. ליקוטי הלכות – המהדורה המורחבת (קרן) – 5 סטים
 13. מכתבי שמואל – 5 סטים
 14. כתבי רבי שמואל – 5 כרכים
 15. סיפורי מעשיות עם אידיש (קרן) – 6 כרכים
 16. סיפורי מעשיות בלי אידיש (קרן) – 10 כרכים
 17. עלים לתרופה גודל רגיל (קרן)– 5 כרכים
 18. פעולת הצדיק – 2 כרכים
 19. קיצור ליקוטי מוהר”ן – 6 כרכים
 20. קיצור ליקוטי הלכות – 3 סטים
 21. שבחו של צדיק – 4 כרכים
 22. שיח שרפי קודש – 3 סטים
 23. תפארת המידות – 4 סטים
 24. שבחי ושיחות הר”ן בכרך אחד (קרן) – 10 כרכים
 25. הספרים החדשים שבהוצאת קרן ר’ ישראל – 10 כרכים מכל ספר

ספרי יסוד והלכה

 1. אוצר המדרשים – 2 סטים
 2. אוצרות חיים – מתוק מדבש – 3 סטים
 3. אוצרות חיים (רגיל) – 2 סטים
 4. ארבעה טורים (שירת דבורה) פנינים – 2 סטים
 5. ארבעה טורים (שירת דבורה) רגיל עם שו”ע הבהיר – 1 סט
 6. אור החיים – 6 סטים
 7. בית הבחירה להמאירי – 1 סט
 8. זהר הקדוש רגיל – 3 סטים
 9. זהר הקדוש – מתוק מדבש – 2 סטים
 10. חומש מקראות גדולות (עוז והדר) – 4 סטים
 11. חומש רש”י כפשוטו – 5 סטים
 12. חומש פשוטו של מקרא – 6 סטים
 13. חומש שי למורא – 4 סטים
 14. חק לישראל עוז והדר – 3 סטים
 15. חק לישראל – א. בלום – 3 סטים
 16. חיי אדם – 4 כרכים
 17. הריטב”א – 1 סט
 18. ילקוט שמעוני – 3 סטים
 19. ילקוט מעם לועז – 1 סט
 20. מדרש רבה – עץ יוסף (פנינים) – 3 סטים
 21. מדרש רבה – עם כל המפרשים – 2 סטים
 22. מדרש שוחר טוב – 2 סטים
 23. מדרש תנחומא רגיל – 4 סטים
 24. מדרש תנחומא – עם פירוש – 2 סטים
 25. מנהג ישראל תורה – 2 סטים –
 26. משנה ברורה – דרשו 5 סטים
 27. משנה ברורה – עוז והדר (פנינים) – 6 סטים
 28. משנה ברורה המבואר עוז והדר (פנינים)- – 2 סטים
 29. משנה תורה להרמב”ם רגיל (פנינים) – 2 סטים
 30. משנה תורה להרמב”ם – פרנקל – 2 סטים
 31. משנה תורה להרמב”ם – פרנקל המהדורה המורחבת – 1 סט
 32. משניות מנוקדות – שי למורא – 8 סטים
 33. משניות – משנת אליעזר – 1 סט
 34. משניות – זכר חנוך (פנינים( – 1 סט
 35. משניות – סייעתא דשמיא – 1 סט
 36. משניות – קהתי – 1 סט
 37. משניות מאירות (עם ציורים) – 2 סטים
 38. משניות פני שבת – 3 כרכים
 39. נביאים כתובים – 2 סטים
 40. ספר החינוך – 4 כרכים
 41. ספר הישר – 3 כרכים
 42. ספרי הבן איש חי (סאלם ספרים) – 3 סטים
 43. עין יעקב המבואר – 2 סטים
 44. עין יעקב (רגיל) – 2 סטים
 45. פרקי דרבי אליעזר – 3 כרכים
 46. פסקי תשובות – 3 סטים
 47. פסקים ותשובות על יורה דעה – 4 כרכים
 48. קיצור שולחן ערוך – 4 כרכים
 49. חתם סופר – 1 סט
 50. שבט הלוי שו”ת – 1 סט
 51. רמב”ן – 2 סטים
 52. שיטה מקובצת – 1 סט
 53. שולחן ערוך הבהיר פנינים – 2 סטים
 54. שולחן ערוך הבהיר רגיל – 1 סט
 55. שולחן ערוך צורת הדף (שולחן מלכים)–1 סט
 56. שולחן ערוך הרב – 1 סט
 57. שנים מקרא ואחד תרגום – 10 סטים
 58. תיקוני זהר – 4 כרכים
 59. מנחת יצחק שו”ת – 1 סט
 60. תנא דבי אליהו – 4 כרכים
 61. תלמוד בבלי – עוז והדר רגיל – 3 סטים
 62. תלמוד בבלי – עוז והדר פנינים – 3 סטים
 63. תלמוד בבלי – שפה ברורה פנינים – 1 סט
 64. תלמוד בבלי – מתיבתא פנינים – 1 סט
 65. תלמוד בבלי – שוטנשטיין רגיל – 1 סט
 66. תלמוד בבלי – שוטנשטיין פנינים – 2 סטים
 67. תלמוד ירושלמי רגיל – 1 סט
 68. תלמוד ירושלמי פנינים – 1 סט
 69. (תלמוד ירושלמי – שוטנשטיין – 1 סט
 70. תלמוד בבלי – ושננתם – 1 סט פנינים 1 סט רגיל
 71. משניות שוטנשטיין – 3 סטים
 72. תלמוד בבלי מנוקד ומפוסק – עוז והדר 1 סט

ספרי חסידות

 1. אוהב ישראל (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 2. אמרי פנחס – 3 סטים
 3. באר מים חיים – 3 סטים
 4. בארת המים – 3 כרכים
 5. בוצינא דנהורא – 3 כרכים
 6. בעל שם טוב – 3 סטים
 7. בני יששכר (פאר מקדושים) – 3 סטים
 8. בת עין – 3 כרכים
 9. דגל מחנה אפרים (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 10. דרך פיקודיך – 3 כרכים
 11. זכרון זאת (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 12. זרע קודש – 3 כרכים
 13. כתר שם טוב – 3 כרכים
 14. ליקוטי תורה – 3 כרכים
 15. מאור ושמש – 3 סטים
 16. מאור עיניים (פאר מקדושים) – 3 סטים
 17. נועם אלימלך (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 18. סדורו של שבת – 3 סטים
 19. עבודת ישראל (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 20. פרי הארץ – 3 כרכים
 21. צוואת הריב”ש – 3 כרכים
 22. קדושת לוי (פאר מקדושים) – 3 סטים
 23. קדושת נועם אלימלך – 3 כרכים
 24. שארית ישראל ווילעדניק – 3 סטים
 25. שיח שרפי קודש (אדמו”רי פולין) – 3 סטים
 26. שומר אמונים – 3 כרכים
 27. ליקוטי אמרים תניא (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 28. תולדות יעקב יוסף – 3 כרכים
 29. דברי אמת (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 30. זאת זכרון (פאר מקדושים) – 3 כרכים
 31. צדקת הצדיק – 3 כרכים

ספרי מוסר והשקפה

 1. חובות הלבבות – 3 כרכים
 2. ספר חרדים – 3 כרכים
 3. יעלזו חסידים – 3 כרכים
 4. מגיד מישרים – 3 כרכים
 5. ספר חסידים – 3 כרכים
 6. ספרי הגר”א – 3 כרכים
 7. ראשית חכמה – 3 כרכים
 8. שני לוחות הברית (של”ה) – 3 כרכים
 9. תומר דבורה – 3 כרכים
 10. ארחות צדיקים – 3 כרכים
 11. בית אלוקים – 3 כרכים
 12. דרך ה’ – 3 כרכים
 13. המספיק לעובדי ה’ – 3 כרכים
 14. יסוד ושורש העבודה – 3 סטים
 15. כד הקמח – 3 כרכים
 16. מורה הפרישות – 3 כרכים
 17. מסילת ישרים – 3 כרכים
 18. מעלות התורה – 3 כרכים
 19. משנת חכמים (לרבי משה חגיז) – 3 כרכים
 20. סדר היום – 3 כרכים
 21. פירוש הראשונים על מסכת אבות – 3 כרכים
 22. פלא יועץ – 3 סטים
 23. קב הישר – 3 כרכים
 24. שבט מוסר – 3 כרכים
 25. שערי קדושה – 3 כרכים
 26. שערי תשובה – 3 כרכים
 27. אהבת חסד – 3 כרכים
 28. אהבת ישראל – 3 כרכים
 29. אש קודש – 3 כרכים
 30. בני מחשבה טובה – 3 כרכים
 31. גדר עולם – 3 כרכים
 32. דבר בעיתו – 3 כרכים
 33. הכשרת האברכים – 3 כרכים
 34. זכור למרים – 3 כרכים
 35. חובת השמירה – 3 כרכים
 36. חובת התלמידים – 3 כרכים
 37. חפץ חיים – 3 כרכים
 38. חומת הדת – 3 כרכים
 39. טהרת ישראל – 3 כרכים
 40. כבוד שמים – 3 כרכים
 41. ליקוטי אמרים (חפץ חיים) – 3 כרכים
 42. מחנה ישראל – 3 כרכים
 43. נדחי ישראל – 3 כרכים
 44. נפוצות ישראל – 3 כרכים
 45. צפית לישועה – 3 כרכים
 46. ספר המצוות הקצר – 3 כרכים
 47. סדר הדורות – 3 כרכים
 48. שמירת הלשון – 3 כרכים
 49. ימי הבחרות ובר מצוה – 3 כרכים
 50. מעשי הגדולים – 3 כרכים
 51. טהרת הקודש – 3 כרכים
 52. שאל אביך ויגדך – 3 כרכים
 53. משלי יעקב – 3 כרכים
 54. עלינו לשבח – 3 כרכים
 55. ברכי נפשי – 3 כרכים 
 1. 100 סידורים מקור הברכה – נוסח ספרד
 2. 100 סידורים כלילת יופי – נוסח ספרד
 3. 100 סידורים עוד יוסף חי – נוסח עדות המזרח
 4. 100 חמשה חומשי תורה
 5. 100 סידורים עבודת השם – נוסח עדות המזרח
 6. 200 חומשים רגילים (בראשית, שמות, ויקרא) – הוצאת עוז והדר (מהדורת ביהכ”נ)

 לפרטים, נא לפנות לגבאי אוצר הספרים – ר’ נתן צמח הי”ו – במס‘ 380934564150+ (ווצאפ) דוא”ל otzar@breslev1.org
או למשרדי איחוד ברסלב בטל 5148* 972-1599-505-148+ או בווצאפ של איחוד ברסלב 972-4-666-4766+

 

שיתוף ב print

תגובות

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך גם

איחוד ברסלב

איחוד ברסלב

שם קטן שמגלם בתוכו עולם גדול של עשיה.קבוצה של אנשים עם מסירות נפש, נשמות אכפתיות שמשקיעים את תמצית דמם וחלבם, ובתחושת שליחות עבורינו ועבור אלו שעדיין לא זכו להבטחתו הגדולה של רבי נחמן מרסלב: "מי שיבוא על קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים (תיקון הכללי), וייתן פרוטה לצדקה עבורי, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד ח"ו, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו". מטרתו של איחוד ברסלב היא להנגיש את ציון רבינו הקדוש לכל דורש בצורה הטובה ביותר, אם זה בתחזוקה של המקום אם זה בהשקעה ביופי וטיפוח עד שהמקום יהיה ראוי ונכון לקדושת מי ששוכן בתוכו.אנו באיחוד ברסלב מתפללים ומצפים שנזכה ללכת מחיל אל חיל בלפאר ולרומם את ציון רבינו הקדוש בכל המובנים, שכל אדם שיגיע לציון יהיה לו ישוב הדעת להתעסק רק בתורה ותפילה מתוך הרחוות הדעת.הרב נתן בן-נון יו״ר איחוד ברסלב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print
סגירת תפריט

©You cannot copy content of this page

תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להעתקה©

עברנו

עברנו לאתר החדש, אנו נמצאים בתהליך בניה אתם מוזמנים להציע ולתת את הטיפים ואת ההשגות שלכם לטובת האתר החדש של ציון רבי נחמן מברסלב באומן